Devreye alma

Mekanik Devreye alma

Mekanik devreye almada bütün fonksiyonlar, örneğin hareket kabiliyeti açısından hareket süreçleri ve işletme ısıları kontrol edilmelidir.

Elektrikli Çalıştırma

Elektrikli çalıştırmada örneğin elektrik fonksiyonlarının yerine getirilmesiyle ilgili olarak bütün kablo bağlantıları, elektro magnetik uyumluluk için korunma, yazılım fonksiyonları  ve koruyucu tertibatın elektro mekanik kilitlenmesi kontrol edilir.

 

Teknolojik Çalıştırma

Teknik kontrolden sonra teknolojik olarak elyaf ile teknolojik devreye alma işlemi gerçekleştirilir. Burada, teslim sözleşmesinin yerine getirilmesi temel ürünün akış kapasitesi açısından ve kalite bakımından ürünleri belgelemek için standart ve özel elyaf birbirinden ayırt edilir.

Teslim alma

Mekanik, elektrikli ve teknolojik fonksiyon kontrollerinin tamamlanmasından sonra  teslim alma işlemi müşteri ile müştereken gerçekleştirilir.