Planlar

Termin planlaması

Tüm projelerde tüm terminler, örneğin Teslim süresi, sevkiyat, nakil,montaj ve müşteride işletime alma planlanır.

Sevkiyat + Nakil

Özellikle fazla ağırlıktaki ve büyük ölçüdeki iğneleme makinaları kapsamlı bir lojistik planlamayı  gerektirir.

Montaj

Müşterinin şantiyesindeki montaj seyri, DiloTemafa, DiloSpinnbau ve DiloMachines teslimat kapsamları için koordine edilmek ve müşterinin destek hizmetleriyle mutabık kalınarak planlanmak zorundadır.

Devreye alma

Standart ya da özel ürünler, Elyaf materyali, verim performansı ve tekstil ürününün kalitesine bağlı olarak  bir devreye alma planı yapılır.