Son-İğneleme

Tek taraflı İğneleme

Son iğneleme çoğunlukla çok kademeli, tek taraflı yukarıdan ve aşağıdan, birbiri sıra yüksek kapasiteli DI-LOOM OD-II ve UD-II üretim dizisinin yüksek vuruş frekanslı ve yüksek iğne yoğunluklu iğneleme makineleri ile gerçekleştirilir.

İki Taraflı İğneleme

Her iki taraflı, tek kademeli son iğneleme, DI-LOOM OU veya OUG alt/üst iğneleme makinelerinde, ya alterne ya da eşzamanlı gerçekleştirilir.

Hyperpunch

Elips biçimli iğne tabla kinetiği ile son iğnelemede akış hızının artırılması ön planda bulunmaktadır. Bunun için  DI-LOOM HV üretim dizileri, ayarlanabilir yatay adım  veya 150 m/dakikaya kadar maksimum akış hızını sağlamak amaçlı sabit yatay adım hizmete sunulmaktadır.

Cyclopunch

Elips biçimli iğne tablası hareketini ilaveten, dairesel kinematik (Cyclopunch) aynı yatay ve dikey adım ile sunulmaktadır. Böylece düşük orandaki çektirmelerde ve yüksek akış hızlarında özellikle ekonomik hafif dokusuz kumaş iğneleme mümkün olmaktadır.