Air Systems + Sound Control

Emme

Bütün açma ve temizleme yerlerinde elyaf tozları oluşur, bunların makine kullanıcılarının çalışma sahasında yüksek düzeyde toz yüküne sebep olmaması için emme kutuları ile emici hava akımına yönlendirilir.

Filtreleme, Toz Giderme

Genel tesisin birçok işleme makinelerinde temizlik çalışmalarını azaltmak için bir elyaf emme işlemi öngörülmektedir - Taraklamada işçiler - ve alıcı kenar emmesi- huni ve mekan aspirasyonu, uzun yığınlı iyi elyaf filtre edilir ve dolaşıma geri bırakılır.

Havalandırma

Doğal ve sentetik elyafların işlenebilirliği optimum düzeyde nemlenme ile iyileşir. Nemli hava, elyaf açma ve taraklama  çalışma yerlerindeki doğrudan havalandırma yardımıyla sevk edilecektir. Böylece süreç ısısı giderilmiş ve elyaf kurumasından sakınılmış olur.

Ses Yalıtımı

Emme ve taşıma ile iğneleme makinelerine ait fanlar yüksek ses basınçları üretir, bunlar uygun kapsüllemeler ile yalıtılabilir ve direktiflerin ölçütlerine göre çalışma alanlarından uzak tutulur.